I sofakroken, ved kjøkkenbordet, på do, på mobilen, PC-skjermen, på venterommet, i baksetet eller alle andre moglege og umoglege stadar!

Vi er nær lesarane våre, noko også lokalt næringsliv har bite seg merke i. Lokalavisene blir lesne på kryss og tvers og nær sagt i filler, og er difor det naturlege valet når du skal nå ut til folket i Ottadalen, Nord-Gudbrandsdalen eller Midt-Gudbrandsdalen.

Dølen dekkjer kommunane Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron og har eit opplag på 3.735 eks (2016).
Avisa kjem ut kvar torsdag på print. Nettavis: www.dolen.no

Fjuken dekkjer kommunane Vågå, Lom og Skjåk og har eit opplag på 3.571 eks (2016).
Avisa kjem ut kvar torsdag på print. Nettavis: www.fjuken.no

Norddalen dekkjer kommunane Sel og Vågå og har eit opplag på 2.654 eks (2016).
Avisa kjem ut kvar torsdag på print. Nettavis: www.norddalen.no

Vigga dekkjer kommunane Lesja og Dovre og har eit opplag på 2.120 eks (2016).
Avisa kjem ut kvar torsdag på print. Nettavis: www.vigga.no

Du kan få “i både pose og sekk” - ved å nytte Dølasamkøyringa kjem annonsa di i i over 12.000 aviser*
(annonse inn i både Dølen, Fjuken, Norddalen og Vigga) * Som opsjon også Byavisa Lillehammer. Totalopplag 36.000 eksemplar.
Har du eit annonsebehov i Gudbrandsdalen - ikkje nøl med å kontakte oss.

Scroll to top