I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen bur omlag ein fjerdedel av folket i Oppland. Dette er to spennande regionar med variert næringsliv, mange nasjonalparkar, kjende reiselivsdestinasjonar og rikt kulturliv. Ingen andre speglar det som hender og har ein slik posisjon som dei fire lokalavisene ein finn her. Eit samla papiropplag på 12080 (2016-tal) og omlag   36.000 (2016-tal)  trufaste lesarar er din garanti for at du når fram til kundane dine. Lokalavisene har også nettutgåver og ei pakkeløysing med annonser på print og digitialt er noko du bør merke deg som eit effektivt og ikkje minst truverdig val av mediekanal.

Dølasamkøyringa - din naturlege og rette annonsekanal!

 
Scroll to top